Sự kiện của Vinfast “Vì tương lai Xanh” trưng bày xe VF 3, VF 6, VF 7

Chuỗi triển lãm “Vinfast – Vì tương lai XANH” được tổ chức từ ngày 07/07 trên quy mô toàn quốc. Trong chuỗi sự kiện này, các mẫu xe mới…